Reis naar Friesland: niet voor niets geweest

Geplaatst op 4 september 2013

Op donderdag 13 december vertrok een delegatie Elsendorpers naar het Friese Koudum, zo’n 200 kilometer naar het noorden. De pr-commissie had met vereende krachten (compliment aan Coby en Mari de Groot) gezorgd voor oranje sjaals met het opschrift: ELSENDORP, small village, GREAT people. In het Engels, met het oog op de Europese deelname!Koudum won in 2006 de Europese Dorpsvernieuwingsprijs en organiseert nu de landelijke en in 2008 de Europese verkiezing. Vanaf 14.00 uur meldden zich deputaties van De Knipe (Friesland), Nagele (Flevoland), Almen (Gelderland), Schalkwijk (Utrecht), Elsendorp, onze buren Venhorst (Noord Brabant) en Koningsbosch (Limburg) in dorpshuis De Klink in Koudum. De uitslag In Koudum voegde ook burgemeester Van Maasakkers zich bij het gezelschap. Na het bezichtigen van de resultaten waar dit Friese dorp trots op is, werden de filmpjes vertoond van de zeven dorpen die genomineerd waren. Die filmpjes en de bijbehorende informatie waren al beoordeeld door een jury op verschillende punten. In het zaaltje waar de oranje kleur de boventoon had werd het bij het lezen van het juryrapport doodstil. Ten slotte hadden ook andere dorpen de handen flink uit de mouwen gestoken. Na het uitspreken van ELSENDORP viel de spanning van iedereen af en werd iedereen gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Willy Donkers nam als voorzitter van het Dorpsoverleg de oorkonde en het beeldje aan uit handen van de heer Van de Vondervoort (jawel, burgemeester van Boekel, maar ook voorziter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen). Maar in zijn dankwoord ruimde hij plaats in voor Frans Meulenmeesters die toch kartrekker is geweest bij de totstandkoming van de Dompelaar en d’n Elsenhof. Daarna sprak ook burgemeester Van Maasakkers zijn bewondering uit voor alle deelnemende dorpen en Elsendorp in het bijzonder. Trots Iedereen mag trots zijn op deze prijs. Het mooie in Elsendorp is dat iedereen zijn talent gebruikt en daarmee zijn of haar steentje bijdraagt. Ook in het juryrapport is te lezen dat dat leidt tot dit soort resultaten. We hebben de prijs, en nu? De prijs bestaat uit een beeldje en een oorkonde. Het gaat bij de dorpsvernieuwingsprijs om de eer en erkenning voor wat in Elsendorp met vereende krachten is bereikt. Elsendorp zal hierdoor meer bekendheid krijgen. In september 2008 maken we weer de reis naar Koudum en horen we of we ook op Europees niveau in de prijzen vallen. Maar los daarvan: de nominatie was al mooi, en deze Nederlandse verkiezing al helemaal. De gemeente Gemert-Bakel zal Elsendorp steunen bij de voorbereidingen voor de Europese...

Lees verder

Elsendorp beste dorpsvernieuwer

Geplaatst op 3 september 2013

door Jeroen van Sambeeck, Eindhovens Dagblad 14 dec 2007, 09:57 – ELSENDORP – De landelijke Dorpsvernieuwingsprijs gaat dit jaar naar Elsendorp. Dat is gisteren in het Friese Koudum bekend geworden. De kleine kern Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel) heeft het volgens de jury in korte tijd voor elkaar gekregen om kennis, vaardigheden en deskundigheid te bundelen. De dorpsgemeenschap kan daardoor zelf de regie voeren bij zaken als ruimtelijke plannen en zorg. Zo regelden inwoners onderling de toedeling van kavels in plan Elsendorp-Noord. En ze organiseerden bijvoorbeeld zorg aan huis in het dorp door van de kwaliteiten van eigen mensen gebruik te maken. Dat bespaart reiskosten en tijd. De jury prijst ook dat de gemeenschap en Dorpsoverleg Elsendorp de gemeente Gemert-Bakel mee wisten te krijgen. Door het winnen van de nationale prijs mag Elsendorp meedingen naar de Europese dorpsvernieuwingsprijs. Elsendorp, dat ruim duizend inwoners telt, was door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen genomineerd. De andere kandidaten waren Almen, De Knipe, Koningsbosch, Nagele, Schalkwijk en Venhorst. De prijs werd uitgereikt in het Friese Koudum, de winnaar van 2006. De gegadigden verzorgden daar gisteren een presentatie. Hannie Penninx, secretaris van Dorpsoverleg, denkt dat Elsendorp de prijs dankt aan de sociale samenhang en samenwerking die erg gunstig uitpakt voor de leefbaarheid. “Je kunt als dorpje erover gaan zitten kniezen en treuren dat je zo klein bent maar daar schiet je niets mee op. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ideeën aandragen. Vaak blijft het dan alleen bij het idee. Door samen te werken zijn in Elsendorp ideeën ook uitgevoerd. Dat is onze kracht.” Burgemeester Jan van Maasakkers van Gemert-Bakel moest gisteravond na terugkeer uit Koudum direct naar de raadsvergadering. Trots toonde hij daar de prijs (oorkonde en beeldje). Het beeldje stelt drie mensen voor en stelt ‘samenwerking’ voor. Van Maasakkers heeft er geen probleem mee als de gemeente macht ‘inlevert’ ten gunste van inwoners. “De corebusiness van Gemert-Bakel is omgaan met dorpsgemeenschappen; we hebben er zeven. Wij zullen initiatieven van ondernemende kernen positief beoordelen en geven hun...

Lees verder

Jury bezoekt Elsendorp voor de Dorpsvernieuwingsprijs

Geplaatst op 3 september 2013

Jury bezoekt Elsendorp voor de Dorpsvernieuwingsprijs

De jury die maandag 10 december Elsendorp aandeed, lette erop of het dorp op initiatief van de bewoners en ondernemers vernieuwingen heeft gerealiseerd die het dorp (weer) een goede toekomst geven.

Lees verder

Elsendorp en de Dorpsvernieuwingsprijs

Geplaatst op 3 september 2013

Dit filmpje, gemaakt door Frans Haegens, laat een overzicht zien van de nominatie voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2007, de uitverkiezing van meest vernieuwende dorp van Nederland, het jurybezoek aan Elsendorp voor de Europese prijs en de uitreiking van de Europese prijs in Koudum.

Lees verder

Elsendorp is het meest vernieuwende dorp van 2007

Geplaatst op 3 september 2013

Elsendorp is het meest vernieuwende dorp van 2007

In december 2007 werd Elsendorp uitgeroepen tot meest vernieuwende dorp van Nederland. Deze titel vormde meteen een nominatie voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs die in september 2008 aan Sand im Tirol werd toegekend. U leest bij dit item over alle activiteiten die met de dorpsvernieuwingsprijs samenhingen. In september zal in Elsendorp de uitreiking van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2009 worden georganiseerd.

Lees verder

Foto’s en film van Koudum te bestellen op DVD

Geplaatst op 3 september 2013

Van de foto’s van de reis naar Koudum, waar we de dorpsvernieuwingsprijs gingen ophalen, ligt een fotoboek op de leestafel in de Dompelaar. Wie de hele serie foto’s op DVD wil hebben, kan dat doorgeven aan Ietje ( zeguersbedrijfscom@wanadoo.nl  of telefoon 352324). Kosten: € 7,50. Ook losse afdrukken van foto’s  zijn mogelijk, formaat 13 x 18 cm. Kosten 50 cent. Wilt u een DVD met een film? Wend u zich dan tot Frans Haegens f.haegens@chello.nl of 351489. De prijs voor de film is 10 euro. Op de DVD staat het bezoek aan Koudum en de twee nominatiefilms over...

Lees verder

Meestgestelde vragen over de dorpsvernieuwingsprijs

Geplaatst op 3 september 2013

Winnaar van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2008! Die hebben we gewonnen, maar wat hebben we nou eigenlijk gewonnen? Daarom leest u hier veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Dorpsvernieuwingsprijs. 1.       Wat is nou die Dorpsvernieuwingsprijs? Een onderscheiding voor plattelandsontwikkeling en dorpsvernieuwing die initiatieven bekroont van kleine woonkernen met een eigen grondgebied, identiteit en sociale structuur samenwerking en netwerken. 2.       Waar komt het vandaan? –          Europäische Arbeits Gemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung (ARGE) in Wenen. –          opgericht in samenwerking met de Europese Unie –          doel: stimuleren vernieuwing en versterking van het landelijk gebied –          wordt tweejaarlijks uitgereikt 3.       Wie stuurt wat aan? –          Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Directie Platteland –          Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen (LVKK) en Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum (SR) organiseerden de selectie van een Nederlandse genomineerde voor de ‘Dorferneuerungspreis 2008’ –          De Nederlandse nominatie is in december 2007 bekendgemaakt in Koudum, winnaar van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2006 4.       Hoe zijn we benaderd? In september 2007 wordt Willy Donkers, voorzitter van het Dorpsoverleg  gebeld… Jullie zijn genomineerd voor de Dorpsvernieuwingsprijs! Wij zijn wat en wat houdt dat in??? Uh, enkele vragen beantwoorden en een paar dingen regelen. Wel vóór half oktober klaar! 5.       Wat is er tussen toen en nu gebeurd? –         Vooraanmelding Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs vóór 1 oktober 2007 –         Gelegenheid voor presentatie tijdens Plattelandsparlement zaterdag 6 oktober 2007 –         Definitieve aanmelding vóór 17 oktober 2007 –         Voorselectie door jury week 43-44 –         De jury bezoekt de geselecteerde dorpen week 45 t/m 48 –         Eindjurering  week 48 –         Prijsuitreiking  week 50 6.       Hoe haalde de voorzitter Brabantse kleine kernen Elsendorp over? De heer Van Lith spoorde ons aan om zeker mee te doen: “Wat jullie hier gedaan hebben is uniek!” Het hemd wordt van je dorpslijf gevraagd. En het gaat niet alleen om plannen, maar ook om wat je in het dorp uitgevoerd hebt. Alles komt aan bod, van Visie 2000 structuurplan tot plannen Brede School, LOG gebied, Elsendorp Noord en Zorgplan. 7.       Wie waren betrokken bij de voorbereiding? –          Een uitgebreid Dorpsoverleg en Pr-commissie –          Gemeente Gemert-Bakel ondersteunt volop –          Voorzitter Landelijk vereniging kleine kernen –          Koudum, de winnaar van de Europese prijs 2006 –          Elsendorpers als filmsterren in de film gemaakt door een filmploeg 8.       Hoe verliep 13 december 2007, de dag van de uitreiking? Vanuit de Dompelaar vertrekt een delegatie per bus naar Koudum, heel gezellig, lekker ontspannen, dagje uit, leuke sjaal om. We zijn tevreden met de nominatie máár, als je alle ontwikkelingen van de laatste jaren bekijkt dan verdienen we hem wél, toch? De spanning is voelbaar als het juryrapport wordt voorgelezen. Het dorp dat dit jaar de Dorpsvernieuwingsprijs wint, heeft in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Dit dorp getuigt van bijzonder veel visie. Het is in staat geweest om alle kennis, vaardigheden en deskundigheid van de dorpsbewoners te mobiliseren en zo zelf een plan te maken en uit te voeren. Dit plan is integraal en veelomvattend. De dorpsbewoners hebben taken overgenomen van de gemeentelijke overheid, bijvoorbeeld bij het voorbereiden en maken van ruimtelijke plannen. Zij deden dit niet omdat de gemeente erom vroeg, maar omdat het dorp dit het beste leek en zo zelf de regie kon voeren. Het dorp is erin geslaagd om anderen in hun plannen mee te krijgen en enthousiast te maken, niet in de laatste plaats de gemeente en de provincie. Met zijn daadkracht en zijn ondernemerschap is dit dorp een voorbeeld voor anderen, in Nederland en daarbuiten. De winnaar van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2007 is ELSENDORP. 9.       Wat levert  het winnen van de prijs op? –          tot nu toe veel publiciteit –          diverse felicitaties –          we worden nóg...

Lees verder

Sticker Dorpsvernieuwing voor Elsendorpers is verkrijgbaar

Geplaatst op 3 september 2013

Sticker Dorpsvernieuwing voor Elsendorpers is verkrijgbaar

De commissie die zich bezighoudt met de voorbereidingen voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, heeft stickers laten maken van het logo. Elsendorpse ondernemers kregen de stickers al uitgereikt om er hun briefpapier en rekeningen mee te stickeren. Inmiddels is er ook een groter formaat beschikbaar. Wilt u graag laten zien dat u trots bent op Elsendorp en zo’n sticker op de auto plakken? U kunt een gratis sticker ophalen bij Texaco, de conciërge van de school of aan de bar in de Dompelaar.

Lees verder

Meest vernieuwend in 2007, genomineerd voor de Europese prijs 2008

Geplaatst op 3 september 2013

Elsendorp werd in 2007 verkozen tot meest vernieuwende dorp van Nederland. Een prijs om trots op te zijn en die meteen toegang geeft tot de Europese competitie. In september 2008 wordt in Koudum (Friesland) bekendgemaakt welk dorp de Europese prijs mee naar huis mag nemen. Elsendorp bereidt zich voor op deze gebeurtenis, maar niet alleen om de prijs te winnen. De mensen uit Elsendorp gaan vooral door op de weg die is ingeslagen om het dorp leefbaar te houden en een goede toekomst te geven.

Lees verder

Verslag vanuit Koudum

Geplaatst op 3 september 2013

Verslag vanuit Koudum

Frans Haegens zaterdagmiddag 13.00 uur vanuit Koudum: “Gisteravond hebben we een schitterend feest gehad. We hebben ervaringen uitgewisseld, maar ook onze sjaals. Zo zullen onze sjaals heel Europa overgaan. Wij hebben een traditioneel schort van het winnende dorp gekregen. Vanmorgen hebben we met prachtig weer een tocht gemaakt over het IJsselmeer met een sloep. Zo direct is er nog een gezamenlijke lunch en afsluiting en dan zit het erop.” Frans Haegens vrijdagavond 18.30 uur vanuit Koudum Friesland per telefoon: “Vanmiddag zijn er optredens geweest in Koudum. De commissaris van de Koningin in Friesland, de heer Jorritsma arriveerde per helicopter. Hij zorgde voor de uitreiking van de prijzen. Veel landen presenteerden zich in klederdracht. Het winnende dorp, Sand im Tirol verzorgde een optreden. Het geheel zat organisatorisch goed in elkaar. Elke deelnemer ontving een bord en een oorkonde. We wandelen nu door Koudum en gaan straks een hapje eten. Vanavond is er een feestavond voor alle deelnemers.” Frans Haegens vrijdagmorgen 11.30 uur vanuit Koudum Friesland per telefoon:“Donderdag 25 september heeft Koudum een 850-tal mensen ontvangen die vanwege de uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs in Koudum verblijven. We hebben onze stand ingericht, onder andere met het bord: ‘Elsendorp, small village, great people’. Donderdagavond was er een taptoe van drie muziekkorpsen uit Kampen, Sneek en Leeuwarden die een professionele show gaven. Zoals bij de Olympische Spelen werden tijdens de show de deelnemers aan de verkiezing voorgesteld. Er was veel publiek bij aanwezig. Toen we naar onze verblijfplaats gingen, lag de bediening van de Brabander al op één oor, waardoor we mispakten op een afzakkertje. Op vrijdagmorgen kunnen mensen de workshops bezoeken of de fiets nemen. Het is prachtig...

Lees verder