Geschreven door Pastoor Naessens.

Van Vossenberg tot Paradijs,
van Diepert tot de Stichting;
daar ligt ons hart, ons land, paleis
en bos in elke richting.
Waar d’ouwe Dompt en Stootershut
in bunt en hei lag ingedut,
verrees ons dorp, al is het klein:
het was, het is en zal er zijn.

Als iemand Elsendorp betreedt,
laat hij voor ogen houwen;
het werd gebouwd op zorg en zweet
van mannen en van vrouwen,
die vochten voor een beter lot
dan bitt’re armoe in een krot.
Verbonden blijft hun leed en pijn
met al wat was, wat is, zal zijn.

Wie zegt dat Elsendorp een deel
is van Gemeente Gimmert.
heeft wel gelijk, maar toch is ‘t heel
en hecht aaneen getimmerd.
Hier gaat goed Rooms, goed Protestant
met beider God nu hand in  hand.
Tot welzijn van ons dorpje klein:
dat was, dat is en dat zal zijn.
Hier wordt nog lief en leed gedeeld,
gedanst, getreurd, gebeden,
en geldt de mens nog als Gods beeld,
zoals in het verleden.
Dit stukje Peel, ons toevertrouwd,
bewaren wij voor jong en oud.
Want Elsendorp is ons terrein!
Zo was’t, zo is’t, zo zal het zijn.