Fysiotherapie en hulpmiddelen

Fysiotherapeut

Fysiotherapeut Peter Kuypers en collega Joost Bukkems, verbonden aan Fysiomix, praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie, hebben een behandelingsruimte in de Dompelaar. Behandelingen op afspraak. De praktijk in Deurne is bereikbaar op nummer (0493) 317373. Meer informatie over Fysiomix vindt u op de website, www.fysiomix.nl.

Uitleen

Krukken, bedklossen, rolstoelen, rollators en postoel zijn beschikbaar voor degene die ze nodig heeft. Meld je bij de conciërge van het kindcentrum of buiten schooltijden bij het zorgteam. De maximale uitleentermijn is zes weken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  • Conciërge Jurgen Welten 359006
  • Wil van den Boomen 352097
  • Zorgteam: Lisette Donkers 06-43356989
  • Dorpsondersteuner Hannie Penninx

Onder schooltijden kan men de materialen lenen bij de conciërge van de Dompelaar, buiten schooltijden bij de andere personen.