Samen spelen

Bij SpeelOkee komen kinderen met een bijzondere zorgbehoefte bij elkaar om samen te spelen. Vrijwilligers begeleiden de groep die om de twee weken samenkomt. SpeelOkee is in februari 2015 gestart en vindt plaats in de peuterspeelzaal.

De kinderen vinden er een eigen manier om met dorpsgenootjes in contact te komen. Broertjes en zusjes hebben thuis wat ruimte voor zichzelf om bijvoorbeeld samen met de ouders iets te ondernemen.

Informatie over samen spelen via de dorpsondersteuner.