Religie

Kerkelijke diensten

Elke week zijn er diensten in de katholieke kerk in de kern van Elsendorp en in de protestantse kerk op de Vossenberg. Regelmatig vinden gezamenlijke diensten plaats, afwisselend in de kerk in Elsendorp en in het kerkje op de Vossenberg. Ook zijn er vieringen voor ouderen in de Dompelaar.

Parochie Heilige Willibrordus, Sint Christoffelkerk

Sint Christoffelplein 1
Dienst:
1e zaterdag van de maand 19.00u. : Woord en communieviering met diaken
3e zaterdag van de maand 19.00 uur: H. Mis met priester
2e en 4e (5e) zondag van de maand 10.00 uur: Woord en gebedsviering met eigen lectoren

www.parochie-elsendorp.nl

Protestantse kerk gemeente Gemert en BoekelProtestantse kerk Vossenberg

Hendrik Jan IJpenburglaan 31 (Vossenberg)
Predikant: Ds. A. Rebel (maandag)
Koster: Teus de Rooi, (0493) 599666 of 06-13445927
Dienst: zondag 10.00 uur
www.pkn-gemertboekel.nl

Ouderenviering in de Dompelaar

Maandelijks wordt in de Dompelaar een ouderenviering gehouden. Elke keer wordt een thema gekozen dat centraal staat. Meestal is het op een woensdagmorgen om 9.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom. Het tijdstip van de viering wordt aangekondigd in D’n Elsendörper.