Algemene dorpsoverlegvergadering

Algemene vergadering, voor iedereen toegankelijk

Een paar keer per jaar organiseert het Dorpsoverleg een algemene vergadering. De verslagen vindt u hieronder.