Ontstaan De Vossenberg

Protestantse kerkgemeenschap

Omdat de nieuwe inwoners in de beginjaren – 1894 duikt als oudste datum op –  uit alle streken van Nederland kwamen, kwamen er ook veel met een andere geloofsovertuiging dan de Rooms-Katholieke naar Elsendorp. Een grote groep mensen was Protestant.

Paard en wagen

Aanvankelijk gingen zij met paard en wagen in Veghel naar de kerk, maar zij wilden een eigen kerkgebouw. In 1918 werden in een arbeiderswoning de eerste diensten gehouden. In 1927 was een echte kerk een feit. De grond ervoor werd beschikbaar gesteld door de eigenaar van het landgoed, de heer Groskamp. Een jaar later komt er ook een pastorie.

Stichting van de Vossenberg

Op 23 mei 1936 is de stichting van een eigen gemeente een feit: De Vossenberg.
Het kerkje op de Vossenberg werd in 1980 verbouwd. Later kwam er een glazen aanbouw, een serre waar na de dienst samen koffie wordt gedronken.