Intentieovereenkomst getekend

Op zaterdag 3 november vond de officiële ondertekening plaats om de toekomstige plannen met vrijkomende agrarische bedrijven onder de loep te nemen.

Eerste deelnemers aan Proeftuin ondertekenen intentie overeenkomst

Op zaterdag 3 november liep rond twee uur de stal van Tiny van de Wetering aan het Paradijs vol met een groep deelnemers aan de Proeftuin. Ook wethouder van Extel, de gedeputeerde van Merrienboer en Willy Donkers arriveerden. Na maanden van voorbereiding en veel gesprekken was het zover dat deelnemers, provincie, gemeente en de Dorpsgemeenschap Elsendorp hun handtekening konden zetten onder een intentieovereenkomst. In december zullen dat ook de overige deelnemers aan de Proeftuin doen.

De gedachte achter de Proeftuinplannen heeft alles te maken met de toekomst van Elsendorp. Wil Elsendorp in de toekomst ook nog een plek zijn waar het voor jongeren prettig wonen, leven en werken is dan moet het dorp, maar ook het buitengebied leefbaar en vitaal blijven. Daarom moeten er nu overtollige stallen en schuren worden gesloopt, asbest verwijderd,  nieuwe functie worden bedacht voor een boerderij die niet meer als boerderij wordt gebruikt, en kan er plaats gemaakt worden voor bedrijfjes voor dochter of zoon etc.

Voor sommige deelnemers geldt dat de levensvatbaarheid van hun bedrijf wordt bepaald door vernieuwing, uitbreiding of verplaatsing, of door een combinatie ervan.  Daar zijn nu in de Proeftuin kansen voor. Zo is er aan veel keukentafels gewikt en gewogen, zijn er plannen gemaakt en is er met buren gesproken.

Het tekenen van de intentieovereenkomst laat zien dat gemeente, provincie en de dorpsgemeenschap de ideeën en plannen van de deelnemers wel zien zitten.  Zij willen alle mogelijke medewerking geven om die plannen dan ook te realiseren. Voor de deelnemers was de ondertekening  daarom ook een belangrijk moment. Het geeft hen het vertrouwen dat ze op het gemeentehuis niet voor een gesloten deur komen.

Waterbeheer

In de Proeftuin wordt ook nagedacht over het waterbeheer in dorp en buitengebied. Het Waterschap is het met de bewoners en ondernemers eens dat daar nog wel verbeteringen in mogelijk zijn. Aan de Zeelandsedijk is er zelfs sprake van een flink knelpunt dat op gezette tijden wateroverlast geeft. Maar ook de extreme droogte zoals afgelopen zomer en daartegenover  het afvoeren van het water uit het dorp bij zware regenval leert dat er opslagcapaciteit moet komen in de omgeving van Elsendorp. Bij zwaar weer vang je dan het teveel aan water op en bij droogte kun je het gebruiken. Het Waterschap overlegt met de Proeftuin en met de dorpsgemeenschap hoe en waar dergelijke ‘waterbuffers’ kunnen worden aangelegd. Spoedig zullen er enkele scenario’s beschikbaar komen die in het dorp kunnen worden besproken.
Die plannen gaan dan ook mee in de Proeftuin. Verwacht wordt dat het Waterschap Aa en Maas daarom ook de intentieovereenkomst zal ondertekenen.

Deelnemers aan de Proeftuin kun je herkennen

Iedere deelnemer ontving na de ondertekening een spade met een puzzelstuk er op gemonteerd. Door die spade zichtbaar  op het erf of in de voortuin te zetten laat de eigenaar weten dat hij deelneemt aan de Proeftuin.

Het vervolg: 11 december

De tweede groep deelnemers aan de Proeftuin zal op 11 december de intentieverklaring ondertekenen. Zij zijn nu nog druk in de weer met de ruwe eerste versie van hun plan dat zij binnenkort zullen voorleggen aan een aantal ambtenaren van provincie en gemeente. Tiny Jansen en Willy Donkers zijn bij die gesprekken aanwezig, zodat er ook volop inbreng is van de zijde van de dorpsgemeenschap. Het gaat bij alle plannen immers ook over de leefbaarheid in ons dorp.
Deze tweede ondertekening zal plaatsvinden bij de familie Swinkels aan de Elsendorpseweg 28, op 11 december vanaf 16.30.  (daar zal vast een ‘boergondisch’ smaakje aan zitten, vermoeden wij)

Piet denkt mee

Onze dorpsgenoot Piet Verheijen (Elsenhof) zal over de schouders van de medewerkers van het Waterschap Aa en Maas meekijken terwijl zij hun scenario’s voor het waterbeheer ontwikkelen. Ook de knelpunten heeft hij scherp op ’t netvlies en hij denkt al mee over oplossingen. Piet heeft als landmeter ettelijke jaren in onze omgeving de waterstanden in beeld  gebracht voor het waterschap. Hij kent alle watergangen, kreken en beken op zijn duimpje en is daarom een belangrijke ‘bron’.. ook voor Aa en Maas!

2018-11-27T11:07:45+00:00