Glasvezel in Elsendorp

Elsendorp en De Rips werken samen bij het aanleggen van glasvezel. Glasvezel zorgt voor een beter en sneller internet en is dé voorbereiding voor de digitale toekomst.

Glasvezel buitenaf – E-Fiber

Twee aanbieders van glasvezel in Elsendorp en De Rips? Hoe zit dat? De dorpsraden brengen graag duidelijkheid in de mogelijke verwarring. De aanbieders zijn Glasvezel buitenaf en E-Fiber. Glasvezel buitenaf voert al langer campagne in beide dorpen, E-Fiber is vorige week begonnen met informatiebrief op elk huisadres.

Informatie vanuit de gemeente Gemert-Bakel

  • Glasvezel buitenaf heeft zich in 2019 gemeld. De gemeente heeft met Glasvezel buitenaf een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze is op 17-9-2019 ondertekend. Glasvezel buitenaf heeft op 10 april 2020 de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag is in behandeling.
  • De gemeente Gemert-Bakel heeft geen melding en ook geen vergunningaanvraag ontvangen van E-Fiber.
  • Een vergunning wordt op inhoudelijke gronden verleend of geweigerd, ongeacht welke marktpartij een aanvraag indient.

De feiten:

  • De Rips en Elsendorp willen heel graag glasvezel in de dorpskernen en hebben afgesproken samen op te trekken om dit te bereiken.
  • Met Glasvezel buitenaf en de dorpsvertegenwoordigers is er al geruime tijd een vrij intensief contact, met E-Fiber (nog) geheel niet.
  • De media (Elsendörper) van De Rips en Elsendorp hebben van E-Fiber het verzoek gekregen om hun inwoners van het initiatief van E-Fiber op de hoogte te brengen. Dit wordt gedaan. Inwoners zijn helemaal vrij in hun keuze voor welke partij ze gaan kiezen of al hebben gekozen.

 Standpunt van vertegenwoordigers De Rips en Elsendorp:

  • Wij blijven samen optrekken om ervoor te zorgen dat er glasvezel komt, om te voorkomen dat we tussen wal en schip belanden en er geen glasvezel wordt aangelegd.
  • De voorwaarde van Glasvezel buitenaf is dat er een deelname van 35% voor De Rips en Elsendorp samen moet zijn behaald. Hier blijven we aan meewerken.
  • De voorwaarden van E-Fiber zijn niet geheel duidelijk, wel of geen ondergrens, volgens hun website een minimale aanmelding van 30%. Onduidelijk is nog of dit dan voor de beide dorpen samen is of voor ieder apart, dit moet wel helder worden gemaakt.

Wij houden u op de hoogte,
Dorpsoverleg De Rips, Dorpsoverleg Elsendorp en Dorpscoöperatie Elsendorp