Wat vindt u van de heropening van vliegbasis de Peel?

U kunt uw mening geven over het heropenen van vliegbasis de Peel.

Heropening vliegbasis de Peel

Via de Koninklijke Luchtmacht hebben we een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een onderzoek. Het wordt gedaan door Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, namens de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp is ‘De heropening van vliegbasis De Peel’. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie de omwonenden zijn, wat hun mening is over de heropening van vliegbasis De Peel en hun motivatie om zich wel of niet uit te spreken over deze kwestie. Uit een eerder omgevingsonderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens een groep die zich hierover het minst lijkt uit te spreken. Deze silent majority (stille meerderheid) probeert men met dit onderzoek ook te bereiken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivatie van omwonenden is om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is namelijk enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Enquête beschikbaar

Er is een online enquête beschikbaar voor dit onderzoek. Op deze manier kunnen alle omwonenden zich laten horen. Uiteraard worden zij, mits zij dit willen en zich hiervoor aanmelden in de enquête, op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek. Het achterhalen van de mening en motivatie van omwonenden is van essentieel belang voor het onderzoek en om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Het wordt daarom enorm gewaardeerd als omwonenden deelnemen aan deze enquête.

De link naar de enquête vindt u hier.