Anny en Toon krijgen een lintje

Anny en Toon Kanters zijn op 26 april allebei onderscheiden met een lintje. Deze blijk van waardering kregen zij voor hun inzet op verschillende gebieden in Elsendorp.

Lunch

Terwijl zij denken gezellig te gaan lunchen op uitnodiging van zus/schoonzus Coby (‘ons Zus’) worden zij verrast door de komst van burgemeester Michiel van Veen, die Anny en Toon samen met hun inmiddels aangesloten kinderen uitnodigt hem te volgen naar De
Dompelaar. Bij binnenkomst worden zij verwelkomd door hun kleinkinderen, familieleden, buurt- en dorpsgenoten en eerder gedecoreerde Elsendorpers. Geheel overdonderd wordt hen door onze burgemeester medegedeeld dat het onze Koning heeft behaagd om zowel Toon als Anny Koninklijk te onderscheiden door hen beiden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ‘Beiden’ is voor ons Elsendorpers een logische conclusie, want zie je Toon aan het werk in de Dompelaar, dan is ook Anny actief of op de achtergrond aanwezig.

Toon

Toon is sinds 1998 lid van de beheercommissie van het Buurthuis. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop en voorraad van alles wat de horeca betreft. Bijna altijd (samen met Anny) achter de bar. Bij vergaderingen en feesten zorgt hij dat alles in de zaal op de juiste manier klaar staat. Hij is de eerst aangewezen persoon als het alarm afgaat in het gehele gebouw de Dompelaar.  Aanspreekpunt voor de poetsclub. Hovenier van de tuin rondom de Dompelaar. Klusjesman als het gaat om kleine reparaties. Belangrijke schakel tussen Kindcentrum de Dompelaar en het Buurthuis bij activiteiten en calamiteiten.

Buurtvereniging De Grootstraat is opgericht in 1968 en een van de oprichters is Toon Kanters. Hij bekleedt vanaf het begin tot op heden de functie van voorzitter. Organiseert allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse fietstocht, barbecue en spelletjesavond. De buurtbus in onze omgeving viert dit jaar het 40-jarig bestaan. Een goed georganiseerd netwerk met twintig enthousiaste vrijwilligers. De route loopt van Elsendorp-Gemert-De Mortel-Bakel –Milheeze –Deurne. In 2002 is Toon gestart als chauffeur. Ook in dit jaar werd hij gekozen tot secretaris en van 2009 tot op heden is Toon voorzitter. Toon is contactpersoon tussen Connexxion en de buurtbus. Daarnaast regelt Toon de keuring van alle chauffeurs en het jaarlijks uitstapje van de vrijwilligers en samen met zijn Anny de kerstviering.

Ook bij Seniorenvereniging KBO Elsendorp is Toon samen met Anny de praktische uitvoerder en meedenker bij heel veel KBO activiteiten en bijeenkomsten. Zo draait hij al jaren mee met het maandelijks verzamelen van oud papier. Vervult elke dinsdag en donderdag de rol
van gastheer in het Buurthuis bij de kaart-, biljart- en handwerkmiddagen. Heeft aandacht voor iedereen en is een kei in improviseren en het oplossen van plotselinge problemen. Veteranensportclub Elsendorp-de Mortel is opgericht in 1985. Vanaf het begin tot op heden
is Toon en ook Anny lid van deze vereniging. Toon leert de oefeningen en geeft zijn kennis weer door aan de andere leden. Eenmaal per jaar neemt men deel aan de veteranensportdag. Wekelijks komen de leden bij elkaar in de Dompelaar. Toon en Anny zorgen er samen voor
dat de gymzaal en grote zaal van het Buurthuis op orde zijn. Dat er koffie/thee wordt gezet. En als de sportdag in eigen dorp plaatsvindt, neemt Toon deel aan de organisatie van de dag.

Anny

Wat Anny betreft hebben we reeds aangegeven dat zij als vrijwilligster in het Buurthuis een hele grote rol vervult samen naast haar man Toon. Ze is een perfecte gastvrouw, staat open voor suggesties en staat klaar voor ieder die een beroep op haar doet. D’n Elsenhof is een steunpunt, ontmoetingsplek voor alle Elsendorpse-55 plussers. Wekelijks vinden er activiteiten plaats, zoals het koffie-uurtje, maaltijdvoorziening, huiskamerproject en dagopvang. Tweewekelijkse activiteit is de rolstoelwandeling. Anny maakt vanaf het allereerste begin deel uit van commissie D’n Elsenhof. Ze helpt mee met het koffie-uurtje en de maaltijdvoorziening. Daarnaast voert ze alle  huishoudelijke taken uit, zoals schoonmaken van de ruimte, was verzorgen, gordijnen en ramen wassen. Verder zorgt ze dat de horeca
voorraad op peil blijft. En voor kleine klusjes/reparaties schakelt ze gewoon ‘onze Toon’ in.

Sinds 2005 is Anny vrijwilliger bij de Vrijwillige Terminale Zorg. Terminale zorg is niet planbaar, vragen komen altijd onverwachts en vrijwilligers worden aanvullend ingezet op de inzet van familie. Anny geeft altijd aan dat Vrijwillige Terminale Zorg voorrang heeft op
alle andere vrijwilligerstaken die zij wekelijks op zich neemt. Anny wordt enorm gewaardeerd door haar hartelijkheid en bescheidenheid .
De parochie/commissie St. Christoffelkerk weet het echtpaar Kanters ook regelmatig te vinden. Toon zet zich in als reserve-koster en Anny coordineert de werkzaamheden van de tweemaandelijkse poetsploeg.

Anny en Toon, een indrukwekkende lijst van jullie inzet voor onze dorpsgemeenschap, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.

Dorpsoverleg Elsendorp