U bent uitgenodigd voor uitleg over de proeftuin.

Inmiddels zijn er weer belangrijke stappen gezet met de Proeftuin en daar willen wij u graag over bijpraten.

Lege bedrijfsgebouwen

Wij hebben samen met gemeente Gemert-Bakel, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas, het initiatief genomen om te zoeken naar oplossingen voor de steeds vaker leeg komende bedrijfsbebouwing in ons buitengebied. Wij willen u op 22 september bijpraten over de stappen die zijn gezet om 20.00 uur in de Dompelaar.

Uitleg door wethouder

In de raadsvergadering van 10 november 2022 wordt het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp inclusief zienswijzenota behandeld. Daarover moet het College van B&W nog wel een besluit nemen. Wethouder Willeke van Zeeland zal u bijpraten over het proces richting vaststelling van het bestemmingsplan en zal u uitleg geven over de werking van het bestemmingsplan. Aangezien het bestemmingsplan en de zienswijzenota door de Gemeenteraad moet worden vastgesteld kunnen zij helaas niet op individuele gevallen ingaan.
Het wordt een brede bijeenkomst, waarbij het hele dorp aanwezig kan zijn inclusief de initiatiefnemers. Zowel de initiatiefnemers als de indieners van een zienswijze worden persoonlijk via een brief vanuit Gemeente Gemert-Bakel uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op per mail. Mail naar vabproeftuin@elsendorp-online.nl