Houd je aan de regels in de Dompelaar.

Vanaf 13 november zijn er nieuwe regels van kracht geworden in De Dompelaar.

Coronaregels

Elke dag komen er nog steeds heel veel besmettingen bij. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarom zijn er vanaf zaterdag 13 november vanaf 18.00 uur nieuwe regels ingegaan. Ook in Elsendorp zien we de besmettingen toenemen. Wij willen inwoners verenigingen/groepen vragen om alert te zijn en te blijven.

Wanneer je klachten hebt, blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je bent gevaccineerd!!! Als iemand bij je in huis corona heeft, moet iedereen in huis thuisblijven, ook als je gevaccineerd bent.

Nieuwe maatregelen voor De Dompelaar per 13 november

 • Een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en naar buiten gaan en wanneer je rondloopt, bijvoorbeeld voor toiletbezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Je mag alleen gebruikmaken van de zitplaatsen op 1,5 meter.
 • Er is geen coronatoegangsbewijs nodig wanneer je het horecagedeelte niet gebruikt. Koffie en thee mag wel geschonken worden.
 • Er is wel een coronatoegangsbewijs en ID vanaf 14 jaar nodig als je de bar gebruikt of als je een evenement organiseert.
 • Vanaf 20.00 uur mag er geen koffie en thee worden geschonken en mag er geen gebruikgemaakt worden van het horecagedeelte.
 • De Dompelaar is maximaal open tot 0.00 uur.

Algemene afspraken bezoek Dompelaar en school 

 • School en Dompelaar blijven gescheiden.
 • De school maakt tijdens schooltijden gebruik van de grote zaal.
 • Ouders mogen helaas niet in het gebouw komen tenzij ze een afspraak hebben met een leerkracht.

Dompelaar

 • Ga de Dompelaar binnen via de deur bij het AED-apparaat.

Gymzaal

 • De ingang van de gymzaal is via de Dompelaar, deur bij het AED-apparaat.

Fysiotherapie

 • Binnenkomst hoofdingang Dompelaar, mondkapje verplicht.

Reserveren

Het reserveren van ruimte kan via Supersaas of telefonisch bij  Tonny van Boxtel (buurthuis) tel. 0492-351795 of bij Wilma van der Wijst tel. 0492-351808 (gymzaal).

Richtlijnen verantwoordelijke vereniging/organisatie

 • Per vereniging/organisatie is er een verantwoordelijke aanwezig. Deze is verantwoordelijk voor het volgen van alle richtlijnen en afspraken.
 • De vereniging/organisatie ziet erop toe dat het coronatoegangsbewijs wordt gecheckt bij gebruik van de bar/horeca of bij een evenement of een culturele voorstelling.
 • De verantwoordelijke van een vereniging/organisatie ziet erop toe dat na de bijeenkomst de ruimte wordt opgeruimd en schoongemaakt: stoelen, tafels, alle contactpunten zoals deurklinken/lichtknoppen/kranen en het toilet.

Ventilatie

 • Voor, tijdens en na een activiteit wordt de ventilatie aangezet voor voldoende luchtverversing. De verantwoordelijke van de vereniging/organisatie is geïnstrueerd hoe dit werkt.

Blijf gezond! Dorpsoverleg, Werkgroep Zorg (huisarts/zorgteam en dorpsondersteuner) en Beheercommissie