Mantelzorgers welkom!

Op 8 november vieren we de Dag van de Mantelzorg in Elsendorp. Dan willen we alle dorpsgenoten die mantelzorg verlenen, bedanken voor hun werk en zorg.

Betrokkenheid

Dag in dag uit verzorgen mantelzorgers iemand die hen dierbaar is. Dat doen ze vanuit warme en hartelijke betrokkenheid en ze verhogen daarmee de kwaliteit van leven voor die ander. Mantelzorg is niet vrijblijvend, het kan zwaar zijn en je moet er je eigen leven helemaal op inrichten. We nodigen onze mantelzorgers van harte uit voor het programma van 10.00 uur tot 14.00 uur in De Dompelaar.

Wat heb je nodig

Ivonne Berkers (Stichting Mezzo) komt vertellen over de waarde van mantelzorg in onze samenleving. Daarna praten we samen over wat mantelzorgers nu nog nodig hebben om voor hen de zorg beter, soepeler en gemakkelijker te maken. Het zijn soms heel praktische dingen die snel zijn op te lossen en uit te voeren. Bijvoorbeeld een middag of avond gezelschap voor degene voor wie wordt gezorgd, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan gaan, de boodschappen doen, een praatje maken. Maar wellicht zijn er ook punten die vragen om verdere uitwerking, die we verder kunnen oppakken.

Suggesties

We hopen nog de nodige suggesties te horen. Ook op school in groep 7/8 wordt in die tijd aandacht besteed aan mantelzorg. Wat het is en wat het betekent om mantelzorger te zijn. De kinderen van groep 7/8 zullen onze mantelzorgers na het ochtendprogramma verrassen met een high tea. We horen graag wie er komt. Geef je op voor 29 oktober. Dat helpt bij de planning van boodschappen. Opgeven bij dorps-ondersteuner Hannie Penninx tel. 06-22421237 of via e-mail dorpsondersteuner.elsendorp @gmail.com.

Alle mantelzorgers welkom

We hebben alle, ons bekende, mantelzorgers persoonlijk uitgenodigd. Maar misschien hebben we iemand over het hoofd gezien. Deze uitnodiging geldt voor alle mantelzorgers in ons dorp. Geef ontbrekende namen en adressen alsjeblieft door aan Hannie Penninx.

De Zonnebloem, Seniorenvereniging KBO, Kindcentrum De Dompelaar en Dorpsondersteuner Elsendorp

2018-10-30T15:18:16+00:00