Dorpsoverleg en commissies

Het Dorpsoverleg is de drijvende kracht achter veel ontwikkelingen. Het bestuur vergadert elke laatste maandag van de maand. Een paar keer per jaar is er een algemene vergadering. Onder het Dorpsoverleg vallen commissies die hun eigen doelstellingen hebben. Het Dorpsoverleg:

 • is een afspiegeling van de Elsendorpse gemeenschap
 • zorgt voor overleg tussen alle Elsendorpers
 • vertegenwoordigt algemene Elsendorpse belangen bij gemeente en andere instanties
 • organiseert elk half jaar een algemene Dorpsoverlegvergadering
 • heeft commissies met daarin een bestuursafgevaardigde

Contact: dorpsoverleg@elsendorp-online.nl

Willy Donkers (voorzitter)
Hannie Penninx (penningmeester)
Mark Coppens (secretaris)
Antoon van de Wetering
Marieke Verbaarschot
Rens van der Wijst
Yvonne Sanders
Hein van de Wetering
Monique Goossens

x

Commissie Brede School

 • behartigt de belangen van de gehele multifunctionele accommodatie met vertegenwoordigers vanuit school, beheercommissie en dorpsoverleg.

Willy Donkers
Yvonne Sanders
Ties van Gulick
Femke Verhaaren

x

Commissie 1500

 • vertaalt gemeentelijk beleid naar Elsendorpse situatie
 • neemt zelf  initiatief, onder andere: Structuurvisie, voorzieningen, Elsendorp Noord, kavelverdeling, landbouwontwikkelingsgebied, overleg met gemeente, werkgelegenheid

Tiny Janssen (voorzitter)
Antoon vd Wetering
Toon Haegens
Mari van Dijk
Cees Bardoel
Gerard Vos
Thijs van Lankveld
Monique Goossens

x

Beheercommissie

 • beheert ‘t Buurthuis (administratief en praktisch)
 • ondersteunt verenigingen bij activiteiten
 • plant en regelt het gebruik van ruimtes van ’t Buurthuis en de gymzaal buiten schooluren
 • voert de exploitatie inclusief financiële administratie van ‘t Buurthuis
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de bar
 • is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en om ‘t Buurthuis

Yvonne Sanders (secretaris/penningmeester)
Tonny van Boxtel
Toon Kanters
Wilma van der Wijst
Rens van der Wijst
Marleen Roël

x

Activiteitencommissie

 • organiseren door het jaar heen activiteiten in het buurthuis, vooral voor senioren zoals gezamenlijk eten, kaartmiddag, koffieuurtje.

Hannie Penninx
Lotte van de Akker
Mieke van de Boogaard
Annie Kanters
Wilma van der Wijst
Annie Egelmeers
Niels Plug
Jan Fonken
Toon Kanters
Marleen Roël

x

Pr-commissie

 • zet Elsendorp in- en extern op de kaart
 • ondersteunt Dorpsoverleg op gebied van pr
 • introductie nieuwe inwoners
 • zorgt voor promotiemateriaal: sjaals/vlag/ pennen/feestverlichting
 • welkomstfolder nieuwe inwoners
 • website

Cindy Kanters
Dirk van de Wetering
Iris Gerritsma
Patricia van Lankveld
Luuk Christiaans

Commissie D'n Elsendörper

 • verzorgt wekelijks D'n Elsendörper met nieuws over Elsendorp

Contact en kopij: dnelsendorper@gmail.com

Cindy Kanters (nalezer)
Harriëtte van der Maat (samensteller/mailboxbeheer)
Patricia van Lankveld (adverteerders)
Wilma van der Wijst (verdeling boekjes)
Yvonne Sanders (adressenbestand)

x

Commissie zorg

 • zet het zorgbeleid uit: mantelzorg, Wmo, PGB
 • werkt samen met Zorgmed en toetst de geleverde kwaliteit
 • stuurt dorpsondersteuner aan

Tiny Janssen (voorzitter)
Marieke Verbaarschot
Joep Gondrie
Hannie Penninx (afgevaardigde/dorpsondersteuner)
Sandra van de Wetering (zorgteam)

x