Dorpsoverleg en commissies

Het Dorpsoverleg is de drijvende kracht achter veel ontwikkelingen. Het bestuur vergadert elke laatste maandag van de maand. Een paar keer per jaar is er een algemene vergadering. Onder het Dorpsoverleg vallen commissies die hun eigen doelstellingen hebben. Het Dorpsoverleg:

 • is een afspiegeling van de Elsendorpse gemeenschap
 • zorgt voor overleg tussen alle Elsendorpers
 • vertegenwoordigt algemene Elsendorpse belangen bij gemeente en andere instanties
 • organiseert elk half jaar een algemene Dorpsoverlegvergadering
 • heeft commissies met daarin een bestuursafgevaardigde

Contact: dorpsoverleg@elsendorp-online.nl

Willy Donkers (voorzitter)
Antoon van de Wetering (vice-voorzitter)
Hannie Penninx (penningmeester)
Iris Gerritsma
Mark Coppens
Marieke Verbaarschot

x

Commissie 1500

 • vertaalt gemeentelijk beleid naar Elsendorpse situatie
 • neemt zelf  initiatief, onder andere: Structuurvisie, voorzieningen, Elsendorp Noord, kavelverdeling, landbouwontwikkelingsgebied, overleg met gemeente, werkgelegenheid

Tiny Janssen (voorzitter)
Judith Verbruggen (secretaris)
Toon Haegens
Mari van Dijk
Cees Bardoel
Thijs van Lankveld
Gerard Vos
Antoon van de Wetering (namens dorpsoverleg)

x

Beheercommissie

 • beheert ‘t Buurthuis (administratief en praktisch)
 • ondersteunt verenigingen bij activiteiten
 • plant en regelt het gebruik van ruimtes van ’t Buurthuis en de gymzaal buiten schooluren
 • voert de exploitatie inclusief financiële administratie van ‘t Buurthuis
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de bar
 • is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en om ‘t Buurthuis

Peter Rutten (voorzitter)
Yvonne Sanders (secretaris/penningmeester)
Tonny van Boxtel
Toon Kanters
Wilma van der Wijst
Rens van der Wijst
Marleen Roël
Willy Donkers (afgevaardigde)

x

Pr-commissie

 • zet Elsendorp in- en extern op de kaart
 • ondersteunt Dorpsoverleg op gebied van pr
 • introductie nieuwe inwoners
 • zorgt voor promotiemateriaal: sjaals/vlag/ pennen/feestverlichting
 • welkomstfolder nieuwe inwoners
 • website

Cindy Kanters
Dirk van de Wetering
Iris Gerritsma
Patricia van Lankveld

Commissie D’n Elsendörper

 • verzorgt wekelijks D’n Elsendörper met nieuws over Elsendorp

Contact en kopij: dnelsendorper@gmail.com

Cindy Kanters (nalezer)
Harriëtte van der Maat (samensteller/mailboxbeheer)
Iris Gerritsma (afgevaardigde)
Patricia van Lankveld (adverteerders)
Wilma van der Wijst (verdeling boekjes)
Yvonne Sanders (adressenbestand)

x

Commissie zorg

 • zet het zorgbeleid uit: mantelzorg, Wmo, PGB
 • werkt samen met Zorgmed en toetst de geleverde kwaliteit
 • stuurt dorpsondersteuner aan

Tiny Janssen (voorzitter)
Wil van de Boomen
Hans van Dijk (extern adviseur)
Joep Gondrie
Hannie Penninx (afgevaardigde/dorpsondersteuner)
Sandra van de Wetering (zorgteam)

x