Dorpsvernieuwingsprijs

Genomineerd

In december 2007 kreeg Elsendorp de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs en daarmee een nominatie om mee te dingen naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. In die tijd is ook de slogan Small village, Great people gelanceerd. De dorpsvernieuwingsprijs is een onderscheiding voor plattelandsontwikkeling en dorpsvernieuwing en bekroont initiatieven van kleine(re) woonkernen met een eigen grondgebied, identiteit en sociale structuur, waarbij de bereidheid tot samenwerking en netwerken een belangrijke rol speelt. Hier kunt u kijken naar een filmpje dat ter promotie werd gemaakt. De spreker is Ietje Zeguèrs.

Samenwerking

De bekendmaking was in het Friese Koudum, de vorige Nederlandse en Europese winnaar. Elsendorp heeft het volgens de jury in korte tijd voor elkaar gekregen om kennis, vaardigheden en deskundigheid te bundelen. De dorpsgemeenschap kan daardoor zelf de regie voeren bij zaken als ruimtelijke plannen en zorg. Zo regelden inwoners onderling de toedeling van kavels in plan Elsendorp-Noord. En ze organiseerden bijvoorbeeld zorg aan huis in het dorp door van de kwaliteiten van eigen mensen gebruik te maken. Dat bespaart reiskosten en tijd. De jury prijst ook dat de gemeenschap en Dorpsoverleg Elsendorp de gemeente Gemert-Bakel mee wisten te krijgen. De Elsendorpse delegatie ging met een oorkonde en een beeldje naar huis. Het beeldje staat in de dorpshal en stelt drie mensen voor met als thema ‘samenwerking’.

Kandidaten

Elsendorp, dat ruim duizend inwoners telt, was door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen genomineerd. De andere kandidaten waren Almen, De Knipe, Koningsbosch, Nagele, Schalkwijk en Venhorst. De prijs werd uitgereikt in het Friese Koudum, de winnaar van 2006. De gegadigden verzorgden daar gisteren een presentatie.

Verantwoordelijkheid

Hannie Penninx, secretaris van Dorpsoverleg, denkt dat Elsendorp de prijs dankt aan de sociale samenhang en samenwerking die erg gunstig uitpakt voor de leefbaarheid. “Je kunt als dorpje erover gaan zitten kniezen en treuren dat je zo klein bent maar daar schiet je niets mee op. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ideeën aandragen. Vaak blijft het dan alleen bij het idee. Door samen te werken zijn in Elsendorp ideeën ook uitgevoerd. Dat is onze kracht.”

De Europese prijs

In september 2008 organiseerde Elsendorp de bekendmaking van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Die ging naar het Italiaanse Sand in Taufers. Elsendorpers brachten later nog een bezoek aan Sand in Taufers om te kijken of zij van dat dorp nog konden leren.