Expositie Piet School

Piet School (1935-1994) was naast aannemer ook kunstschilder. Naast zijn bouwwerken liet hij ook schilderijen na die nu geëxposeerd zijn in de Dompelaar.

Aannemer Piet School schilderde niet onverdienstelijk. Toen ook Mien was overleden vroeg de familie of de schilderclub iets met de schilderijen kon doen. Ad Pennings, lid van schilderclub Elsendorp, heeft Piet nog gekend en opperde het idee om een expositie te houden. Ad en Harriëtte hingen 36 schilderijen op in de biljartzaal en in de gang ernaartoe.

Verenigingsleven

Piet verhuisde als kleuter van Dinther naar Handel. In 1958 begon hij een bouwbedrijf in Elsendorp en trouwde met Mien van de Wetering. Piet speelde een prominente rol bij de ontwikkeling van het Elsendorpse verenigingsleven. Als bouwer liet hij talrijke bouwwerken na, maar ook met zijn kunstwerken heeft hij gezorgd voor een mooie nalatenschap. Zijn inspiratie haalde hij uit de omgeving van Elsendorp, maar ook alledaagse tafereeltjes stonden model.

Expositie

De expositie is tot en met september door de week overdag vrij te bezoeken, behalve tijdens schoolvakanties. Met de tentoonstelling bieden we het podium dat hij verdient en laten we zien dat wij hem 25 jaar na zijn dood nog niet vergeten zijn.
Zestien schilderijen zijn te koop voor een klein bedrag dat we in overleg met de familie aan een goed doel zullen schenken. Hebt u belangstelling voor een van de schilderijen die te koop zijn? Noteer het nummer en uw gegevens op de lijst die op de bartafel bij de foto van Piet ligt.