Annie Egelmeers gedecoreerd

Annie Egelmeers is op 24 april 2020 Koninklijk onderscheiden.

Verrast

Traditiegetrouw worden op de laatste werkdag voor de viering van Koningsdag in heel Nederland de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft besloten dat de lintjesregen door gaat op 24 april, zij het op een aangepaste wijze vanwege het coronavirus. Zonder aanwezigheid van familie,  vrienden, dorpsgenoten en collega gedecoreerden. Om circa 9.45 uur wordt Annie totaal verrast door de komst van burgemeester Michiel van Veen, die haar vertelt dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Annie Egelmeers – de Vocht te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding kan vanwege de huidige maatregelen niet persoonlijk worden opgespeld maar wordt op een later tijdstip uitgereikt.

Parochiebestuur

Deze onderscheiding heeft Annie ruimschoots verdiend. Toen zij na haar huwelijk met  Henrie Egelmeers in 1977 vanuit Odiliapeel in Elsendorp kwam wonen, voelde zij zich al snel betrokken bij ons dorpsgebeuren. In 1979 is zij toegetreden als lid van de parochievergadering St. Jan Evangelist. Een van haar taken was het aansturen en begeleiden van de werkgroepen die actief waren voor de jeugd, met name voor de Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel. Ook was zij actief in de kerkpoetsgroep. In 2003 werd Annie lid van het parochiebestuur en kreeg de functie van secretaresse. In 2008 kreeg zij er nog een taak bij : het Apostolaat van de Weg. Dat wil zeggen: alles regelen rondom de jaarlijkse autozegeningen.  Per  1 februari 2015 is onze parochie officieel opgeheven en toebedeeld bij de fusie-parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel. Per die datum is Annie dus geen lid meer van het bestuur, maar wel  lid van Commissie Kerk Elsendorp. Al 40 jaar is Annie voor onze parochie een vrijwilligster van onschatbare waarde.

Buurtvereniging

Dan is er buurtvereniging  Christoffelbuurt. Kort nadat Annie in deze buurt is komen wonen is zij bestuurslid geworden. Zeker meer dan 25 jaar vervult zij de functie van penningmeester. Zij organiseert mede diverse activiteiten zoals: jaarvergadering/nieuwjaarsbijeenkomst, fietstocht en spelletjesavond. Namens de Christoffelbuurt is zij een vaste collectant tijdens de goededoelenweek Bij de activiteiten is Annie nooit als eerste weg. Ze houdt van gezelligheid die de buurtactiviteiten en de voorbereiding daarvan met zich meebrengen. Zij levert hier graag haar bijdrage aan en dat al vele jaren.

Zonnebloem

Zonnebloem afdeling Elsendorp maakt deel uit van de landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, leeftijd of handicap.  De Zonnebloem organiseert door het jaar diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een ontspanningsmiddag, een dag boottocht, het bezoeken van zieke en eenzame mensen. Maar ook een goed gesprek, een wandeling of gewoon gezellig samen een kopje koffie drinken. Vanaf 2005 is Annie vrijwilligster van Zonnebloem  afdeling Elsendorp en werd vrij snel daarna gekozen tot penningmeester, welke functie zij tot op heden vervult. Niet alleen plaatselijk , ook regionaal is ze actief. Annie zit in de activiteitencommissie van de regio en is al jaren betrokken bij de regionale vakantieweken. Minstens 6 x heeft zij als vrijwilligster deel genomen aan deze weken. Heel actief is Annie als de loterijweken van de Zonnebloem in aantocht zijn. Zij verdeelt de straten en de lotenboekjes onder  de vrijwilligers en als niet alle loten zijn verkocht zegt ze: “Geef maar aan mij, dan ga ik nog wel een keer rond.” Door de huidige regio De Leijgraaf is Zonnebloem afdeling Elsendorp genomineerd omdat zij per inwoner de meeste loten verkocht. Annie heeft een duidelijk eigen mening die ze laat horen als het nodig is op een manier die gewaardeerd wordt.

ZijActief

Sinds 1987 is Annie een trouw lid van Zij Actief Elsendorp, een vrouwennetwerk  met een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing centraal staan. Een breed scala aan activiteiten zoals informatieavonden, culturele activiteiten , workshops op creatief of culinair vlak en interessante excursies. Sinds 2004 is Annie actief als programmabegeleidster en in 2019 is ze toegetreden tot het bestuur. Haar motivatie om in het bestuur plaats te nemen was  om het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om bestuursleden te vinden en….. zonder bestuur geen vereniging. Annie treedt niet graag op de voorgrond, staat liever niet in de belangstelling maar is een onmisbare schakel op wie je nooit tevergeefs een beroep doet.

Annie, een indrukwekkende lijst van jouw inzet en betrokkenheid voor onze dorpsgemeenschap. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding. Op een later tijdstip willen wij gezamenlijk  een bijeenkomst plannen en familieleden, vrienden, ereburgers en collega gedecoreerden in de gelegenheid  stellen Annie persoonlijk te feliciteren. Wanneer dit zal zijn is mede afhankelijk  van het verloop van het coronavirus.

Dorpsoverleg Elsendorp