Ondertekening intentieverklaring

Meerdere agrarische ondernemers ondertekenen zaterdag 3 november de intentieverklaring. Zij doen actief mee in de proeftuin Vrijkomende agrarische bedrijven om een nieuwe bestemming te geven aan hun bedrijf. 

Proeftuin Elsendorp: van ideeën naar haalbare plannen

Hoe houden wij Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij – in plaats van ieder voor zich – sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Het afgelopen jaar hebben de initiatiefnemers voor de proeftuin hard nagedacht over hun wensen en ideeën.

Ondertekenen

Op 3 november tekent de eerste groep initiatiefnemers een overeenkomst, waarin ze met de gemeente en de provincie afspreken dat we de ideeën gezamenlijk uitwerken tot haalbare plannen. Plannen die de belangen van de initiatiefnemers dienen, maar ook meerwaarde leveren voor het dorp. Mooie mijlpaal dus!

Platteland

De gemeente Gemert-Bakel kenmerkt zich door een groot en mooi buitengebied. Dit platteland is altijd onderdeel geweest van de identiteit van de gemeente, een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Een dynamisch gebied waar veel mensen zich betrokken bij voelen. We begonnen de proeftuin in Elsendorp vanwege de problematiek rond leegstaande en leegkomende stallen. Maar inmiddels is duidelijk dat het om veel meer gaat dan dat.

Wethouder

‘De dorpsgemeenschap in Elsendorp onderscheidt zich door een sterke collectiviteitszin en een motivatie om het zelf te doen. Inwoners hebben de handen ineen geslagen om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen om de leefbaarheid op het platteland te versterken, verpaupering door leegstand tegen te gaan en op de juiste plekken ruimte te maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie. Het gaat om een fijne en gezonde leefomgeving, en een goede economische basis. Zodat het in de toekomst ook nog goed wonen, werken en leven is in Elsendorp en omgeving!’, aldus wethouder (ruimte), Anke van Extel – van Katwijk.

2018-10-30T15:19:17+00:00