Intentieverklaring
Conceptvisie juni 2019
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7

Vrijkomende agrarische bedrijven

Op het platteland groeit het aantal leegstaande agrarische bedrijven. De provincie Noord-Brabant experimenteert met proeftuinen tegen de leegstand in het buitengebied. Proeftuin VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijven) Elsendorp in de gemeente Gemert – Bakel is een van de vijf proeftuinen. Klik hieronder voor meer informatie over het project. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de stuurgroep, Willy Donkers.

U leest waarom Elsendorp heeft gekozen om een proefgebied te worden bij het zoeken naar oplossingen voor agrarische bedrijven die stoppen met hun bedrijfsvoering.

Wat wil Elsendorp bereiken in de toekomst, bijvoorbeeld in 2026?

Er zijn veel mensen betrokken bij dit project. Daarom zijn er spelregels opgesteld en principes zodat iedereen dezelfde doelen voor ogen heeft.

  • Gebiedsvisie en kansenkaart

Hier vindt u het project in vogelvlucht en zijn de kansen voor ondernemers op een kaart in beeld gebracht. Met ctrl en scroll vergroot u de plaatjes.