Proeftuinplan in werking

Na intensieve voorbereidingen en besluitvorming over het bestemmingsplan is de uitvoering van Proeftuin Elsendorp gestart.

Feestelijke aftrap

De start van de uitvoering is onlangs gemarkeerd met een feestelijke bijeenkomst. Het dorp, de initiatiefnemers, gemeente Gemert-Bakel, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas hebben samen de puzzelstukjes van de Proeftuin Elsendorp gelegd.

Om de leefbaarheid in Elsendorp te versterken en het dorp toekomst­bestendig te maken is in 2017 een samen­werkings­verband gestart tussen dorp, gemeente, provincie en (vanaf 2019 ook met) waterschap Aa en Maas. De proeftuin biedt ondernemers in het buitengebied kansen om nieuwe waarde te creëren voor de eigen onderneming en tegelijkertijd kwaliteit toe te voegen aan hun omgeving.

Meerwaarde van de proeftuin

Via de proeftuin krijgen ondernemers in het buitengebied nieuwe mogelijk­heden om door te groeien of hun bedrijven te anders in te richten. Op basis van deze meerwaarde doen zij iets terug voor het dorp. Deze nieuwe economische kansen helpen bij de aanpak en het bestrijden van leegstand, het herbestemmen van gronden, het bieden van alternatieven voor intensieve veehouderij, het realiseren van nieuwe bedrijvigheid en het verduurzamen van ondernemingen. Tegelijkertijd investeren ondernemers in hun leefomgeving. Met een nieuw perspectief voor werken, wonen en leven blijft Elsendorp een plek waar de huidige én opkomende generaties toekomst hebben.

De Proeftuin zorgt niet alleen in het buitengebied voor vooruitgang maar ook in de kern van Elsendorp, door projecten in de openbare ruimte mee te financieren. Dat gebeurt via de stichting De Boerenapostel en op basis van de door het dorp aangedragen projecten in de structuurvisie. Ondernemers en inwoners ondersteunen elkaar bij de uitvoering van de projecten. Een gedachtegoed dat Elsendorp kenmerkt: ‘samen bereik je meer!

Samenwerkende overheden

Dat geldt ook voor de relatie tussen dorp en overheid en de overheden onderling. Gemeente Gemert-Bakel, provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas werken nauw samen met het dorp. Dat brengt de praktijk van het dorp en de taken van de overheid dichter bij elkaar en het geeft inwoners meer zeggenschap én verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van de eigen omgeving. Met de ontwikkeling van de proeftuin is er in Elsendorp veel ervaring opgedaan met en is er veel geleerd over gelijkwaardige samenwerking tussen overheid, ondernemers en inwoners om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Elsendorp is daarmee een uitstekend voorbeeld. Andere dorpskernen – binnen én buiten de gemeente – kunnen de inzichten en ervaringen uit de proeftuin benutten om zelf effectief en gericht aan de slag te gaan met participatieve samenwerkingen

Proeftuinplan in werking

Na vaststelling van het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp door de gemeenteraad is de beroepstermijn gaan lopen. Er zijn een paar beroepen ingesteld maar er is geen voorlopige voorziening gevraagd waardoor het plan in werking is getreden. Diverse ondernemers hebben daar al gebruik van gemaakt en zijn met de gemeente in overleg over hun toekomstplannen.