Uitleg over de proeftuin

De Proeftuin… Wat is dat nu eigenlijk? Wat gebeurt daar? Wie zijn daar mee bezig? Krijg ik daar ook mee te maken? Allemaal vragen die af en toe langskomen. Goed om er eens wat meer over te vertellen.

Nieuwe eisen

In het buitengebied van Elsendorp (net als op de rest van het platteland) verandert voor de boeren en ondernemers veel in de komende jaren. Denk eens aan de nieuwe eisen die gesteld worden aan de intensieve veehouderij, het einde van de nertsenbedrijven, de plicht om alle asbest voor 2024 te verwijderen en meer. Bovendien is er een aanzienlijk aantal boeren dat wil stoppen. Opvolgers zijn er nauwelijks. Er komen al met al veel stallen leeg en de kans op verpaupering is niet ondenkbaar (en op sommige plekken zelfs al zichtbaar).

Voorkomen verrommeling

Provincie en gemeente willen zo’n verrommeling en verpaupering voorkomen. Ook het Dorpsoverleg Elsendorp was bevreesd voor leegstand en verkrotting in het buitengebied (ook wel Vrijkomende Agrarische Bebouwing -gebied VAB genoemd). Zij gingen op de uitnodiging van gemeente en provincie in om in de ‘Proeftuin Elsendorp’ uit te vinden hoe van een dreigend risico een kans kan worden gemaakt. Een grote klus, maar wel een die wel past bij ons dorp.

Van eerste stap tot nu

De eerste stappen zijn al bijna twee jaar geleden aan de overlegtafel gezet en sinds de herfst komen al de plannen die er aan keukentafels zijn gemaakt langzaam maar zeker, in de openbaarheid. Uit de pers heeft u vast en zeker al vernomen dat de eerste handtekeningen zijn gezet onder overeenkomsten tussen Elsendorpers uit het buitengebied, de gemeente en de provincie. Veel overeenkomsten werden gesloten in het gebied ten westen van de Middenpeelweg, maar de laatste weken melden zich ook deelnemers uit het gebied ten oosten ervan. Als gevolg van die ontwikkeling aan de oostkant, wordt er nu door de Dorpsgemeenschap over gedacht om een totaalplan voor het hele buitengebied van Elsendorp te maken.

Voorkomen

Afgelopen zomer zijn ook de eerste stappen gezet om de kern van Elsendorp onder de loep te nemen en na te denken of Elsendorp verder moet groeien. In een Elsendorp met meer inwoners kunnen onze school, de Dompelaar en de huisarts in de toekomst behouden blijven. In dorpen om ons heen zien we wat er niet zou moeten gebeuren. Neem Landhorst als (triest) voorbeeld: school dicht,  kerk gesloten… ontwikkelingen die wij hier moeten zien te voorkomen.

Ontwikkelingen

Intussen zijn de ontwikkelingen in de Proeftuin in een stadium gekomen dat de organisatie, in de vorm van mankracht, wat meer vlees op het bot nodig heeft. Onlangs is daar al met een aantal dorpsgenoten over gesproken. Uiteraard zullen we over de uitkomsten van al dat overleg berichten.

Bijeenkomst

Het eerstvolgende wat nu op het programma staat is een bijeenkomst (op 21 februari), samen met de ondernemersvereniging, voor alle deelnemers in de Proeftuin en alle overige ondernemers van Elsendorp. Kort daarna wordt een bijeenkomst belegd voor alle overige Elsendorpers om dieper op de plannen in te gaan, zowel in het buitengebied als in de kern van Elsendorp.

Let op verdere berichtgeving in D’n Elsendorper!

Met groeten, dorpsoverleg Elsendorp en Coöperatie Elsendorp