Welzijn

Dorpsondersteuner

Dorpsondersteuner Hannie Penninx-Donkers helpt bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Ze kijkt wat de hulpvrager zelf kan doen en zoekt in zijn of haar omgeving naar oplossingen. Hieronder leest u voorbeelden van vragen die u kunt voorleggen aan de dorpsondersteuner. U kunt Hannie bereiken op 352612 (privé) of 06-22421237 of per mail dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.com.

 • Ik kan steeds minder goed zelf voor mijn eten zorgen, welke oplossingen zijn daarvoor?
 • Ik heb hulp nodig bij de opvoeding van mijn kinderen.
 • Hoe kan mijn kind met een verstandelijke beperking meedoen in het dorp?
 • Om langer thuis te kunnen blijven wonen, heb ik een aanpassing in mijn woning nodig.
 • Ik heb hulp nodig om mijn vervoer te regelen.
 • Ik kan vanwege mijn gezondheid niet met alles meedoen, hoe kan ik toch contacten blijven onderhouden?
 • Ik kan mijn boodschappen niet meer zelf doen, welke oplossingen zijn er te vinden?
 • Ik zorg dag en nacht voor een zieke, maar zou graag een middag vrij zijn. Welke oplossingen zijn er?

Wijkteam

Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Samen zoeken zij naar antwoorden op vragen van Elsendorpers op het gebied van welzijn, wonen, zorg en leefbaarheid. Het gaat dan om vragen die u zelf, of samen met de dorpsondersteuner niet op hebt kunnen lossen.

 • dorpsondersteuner Hannie Penninx
 • voorzitter wijkteam/maatschappelijk werk
 • huisarts
 • wijkagent
 • woningbouwvereniging Goed Wonen
 • vertegenwoordiger gemeente Gemert-Bakel
 • opvoed- en opgroeiondersteuner

Vrijwilligers

Veel vrijwilligerswerk speelt zich af op het gebied van zorg en welzijn. Iemand bezoeken of samen met iemand fietsen of een boodschap doen. Wilt u uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met de dorpsondersteuner.

x